top of page
Gravemaskiner.jpg

GRUNNUNDERSØKELSER

Geo Norway tilbyr grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser gjennom våre samarbeidspartnere. 

IMG_0457.jpg
Blokkprøvetaking.jpg

Grunnundersøkelser

 • Totalsondering

 • Dreietrykksondering

 • Trykksondering (CPTU)

 • Fjellkontrollboring

 • Prøvetaking

 • Datarapportering

 • Innmåling av punkter med GPS (CPOS)

 • Installasjon av piezometere/poretrykksmålere (hydrauliske eller elektriske)

IMG_0457.jpg

Laboratorieundersøkelser

 • Rutineforsøk​

  • Jordart

  • Tyngdetetthet

  • Vanninnhold

  • Konsistensgrenser

  • Konus​kforsøk

  • Enaksiale trykkforsøk

  • Korngradering

 • Spesialforsøk​

  • Treaksialforsøk

  • Ødometerforsøk

  • Humusbestemmelse

  • Korndensitet

  • Permeabilitet

  • Kalk/sementprøving

 • m.m.

IMG_8855.JPEG
bottom of page