top of page
Groundforce1.jfif

LANDBASERT GEOTEKNIKK

Geo Norway leverer en rekke tjenester tilknyttet landbasert geoteknikk. Våre medarbeidere har lang erfaring med brufundamentering, fundamentering av bygninger, byggegropssikring, kaier, veg, bane, skråningsstabilitet, kvikkleireutredninger, fyllinger, erosjonssikring, støttemurer etc.

 

Geo Norway besitter kompetanse for de aller fleste geotekniske problemstillinger. Vi bistår i alle faser av et prosjekt fra mulighetsstudier, skisseprosjekt, regulering, detaljprosjektering, uavhengig kontroll og oppfølging under utførelse 

IMG_0457.jpg
grunnunders2.jpg

Grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser

Skjermbilde.PNG

Rådgivning og prosjektering

 • Tidligfasevurderinger

 • Reguleringsarbeid

 • Prosjektering

 • ​Eksempel på geotekniske oppgaver:

  • Skredfare/områdestabilitet​ (kvikkleire)

  • Fundamenteringsløsninger

  • Bæreevne

  • Byggegropssikring

  • Peleberegninger

  • Setningsberegninger

  • Skråningsstabilitet

  • Støttekonstruksjoner

Spunt.jpg
02.jpg
Bilde verifikasjon land.PNG

Uavhengig kontroll

 • Uavhengig kontroll iht. PBL og SAK 10

 • Uavhengig kontroll iht. NVE

 • Uavhengig kontroll utførelse

geo-header-02.jpg

Oppfølging utførelse og prosjektering

 • Byggherre-representant i prosjekter

 • Oppfølging på byggeplass

byggeplass oppfølgning ny.jpg
bottom of page