top of page
Meeting at construction site

Komplett geomiljø for å bistå i alle prosjektfaser

TJENESTER

Geo Norway er et selskap som tilbyr en rekke tjenester innen geoteknisk rådgivning og prosjektering. Vi bistår i alle oppdragsfaser og har spisskompetanse rettet mot tradisjonelle land oppdrag, marine oppdrag og grunnundersøkelser.

PROSJEKTER

Geoteknisk rådgivnging Via Rosendal

 Illustrasjon: Voll Arkitekter 

Via Rosendal

Kunde: Via Rosendal AS

Periode: 2022 - 2023

Sted: Trondheim

Mulighetsstudie og detaljprosjektering for to leilighetsbygg på eiendommen Via Rosendal på Innherredsveien i Trondheim. Planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser. Prosjekteing av sIkkring av jernbanefylling med spunt.

Prosjektering kaianlegg Uthaug kai

Uthaug havn

Kunde: Ørland kommune

Periode: 2022 - 2023

Sted: Ørland kommune

Geoteknisk vurdering i forbindelse med forprosjekt og detaljprosjektering som del av konkurransegrunnlag for generalentreprise. Inkluderer planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser, prosjektering av peler, sjøfylling og erosjonssikring.

Geoteknisk rådgivning Kroken

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Øvre Kroken

Kunde: Consto Nord AS

Periode: 2023

Sted: Tromsø

Det skal etableres ca. 500 leiligheter fordelt på 5 byggetrinn ca. 5 km nord-vest for Tromsø. Geo Norway bistår med grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med rammesøknad.

NYHETER

Job interview

Vi søker geotekniker

16 oktober 2023

Vi søker geoteknikere til vårt kontor i Oslo.

Lysaker kontor

Flytter til nytt kontor Oslo

1 juni 2023

Geo Norway Oslo har flyttet til nye kontorslokaler ved Lysaker torg 5, rett ved Lysakerstasjon.

DanielN3a_edited_edited.jpg

Nyansatt

1 mai 2023

Vi ønsker nyansatt Daniel Nigussie velkommen til Oslo kontoret. Daniel har månge års erfaring med geoteknikk rettet mot samferdsel og har tidligere arbeidet hos Statens Vegvesen og BaneNOR.

bottom of page