top of page
Meeting at construction site

Komplett geomiljø for å bistå i alle prosjektfaser

TJENESTER

Geo Norway er et selskap som tilbyr en rekke tjenester innen geoteknisk rådgivning og prosjektering. Vi bistår i alle oppdragsfaser og har spisskompetanse rettet mot tradisjonelle land oppdrag, marine oppdrag og grunnundersøkelser.

PROSJEKTER

Geoteknisk rådgivnging Via Rosendal

 Illustrasjon: Voll Arkitekter 

Via Rosendal

Kunde: Via Rosendal AS

Periode: 2022 - 2023

Sted: Trondheim

Mulighetsstudie og detaljprosjektering for to leilighetsbygg på eiendommen Via Rosendal på Innherredsveien i Trondheim. Planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser. Prosjekteing av sIkkring av jernbanefylling med spunt.

Prosjektering kaianlegg Uthaug kai

Uthaug havn

Kunde: Ørland kommune

Periode: 2022 - 2023

Sted: Ørland kommune

Geoteknisk vurdering i forbindelse med forprosjekt og detaljprosjektering som del av konkurransegrunnlag for generalentreprise. Inkluderer planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser, prosjektering av peler, sjøfylling og erosjonssikring.

Geoteknisk rådgivning Kroken

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Øvre Kroken

Kunde: Consto Nord AS

Periode: 2023

Sted: Tromsø

Det skal etableres ca. 500 leiligheter fordelt på 5 byggetrinn ca. 5 km nord-vest for Tromsø. Geo Norway bistår med grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med rammesøknad.

NYHETER

Job interview

Vi søker geotekniker

5 januar 2024

Vi er alltid på jakt etter nye medarbeidere. Venligens ta kontakt dersom dette kan være noe for deg.

1716446856671.jpg

ISO sertifisert

23 mai 2024

Geo Norway ønsker å dele at vi har blitt ISO-sertifisert for kvalitet og miljø.

IMG_6830.jpg

GeoRigg Norway AS

2 april 2024

Geo Norway har etablerert et grunnundersøkelses-selskap med hybridrigg. www. georigg.no

bottom of page