top of page

Kvikkleireutredninger

Kvikkleireutredninger

VI utførerer naturfareutredninger og områdestabilitetsvurderinger iht. gjeldende krav i TEK 17 og  relevante NVE veiledere.

Eksempel på oppgaver som vi bistår med:

  • Kvikkleireutredninger

  • Prosjektering av sugeankere, rammede peler (monopeler, jacketpeler) og borede peler/konduktor

  • Prosjektering av direktefundamentering (GBS, mudmat osv.)

bottom of page