top of page
siluett vindpark - modified (003).jpg

MARIN GEOTEKNIKK

Geo Norway leverer en rekke tjenester tilknyttet geoteknisk design av offshore-konstruksjoner for fornybar energi, oppdrettsanlegg og olje og gass. Våre medarbeidere har lang erfaring med fundamentering av GBS, jackets, jack-ups, monopeler, subsea-strukturer, rørledninger. Vi har også lang erfaring med dimensjonering av ankersystemer og fyllinger. 

Geo Norway dekker alle aktiviteter fra tidligfaseevalueringer, FEED, detaljprosjektering og installasjon.

IMG_0457.jpg
IMG_0457.jpg

Grunnundersøkelser

 • Planlegging av grunnundersøkelser

 • Oppfølging av grunnundersøkelser

 • "Client rep" tjenester

 • Tolkning av resultater

 • Jordmodellering

Design

     Geotekniske tjenester

 • Tolkning av in-situ forsøk og laboratorieforsøk. Etablering av design-profiler

 • Geoteknisk design av sugeankere, rammede peler (monopeler, jacketpeler), borede peler (konduktor), direktefundamentering (GBS, mudmat osv.)

 • Geoteknisk design av ankersystemer (sugeankere, gravitasjonsankere, flukeankere, plateankere og torpedo ankere)

 • Geoteknisk design av rørledninger

 • Prosjektering av fyllinger

 • Geoteknisk "site-assessment" for jack-ups

 • Geoteknisk design av kaianlegg

     

 • Eksempel på geotekniske analyser:

 • Installasjonsanalyse (landing, penetrasjon, sugetrykk, ramming etc.)

 • Stabilitetsanalyser (fyllinger, skråningsstabilitet etc.)

 • Kapasitetsanalyser (bæreevne, holdekraft etc.)

 • Setningsanalyser

 • Sykliske effekter

 • Scour/erosjon

 • Samvirkeanalyser

 • Numerisk modellering

siluett vindpark - modified (003).jpg
Installation – Kopi.jpeg
Anchor.PNG

Installasjon

 • Oppfølging under installasjon

 • Oppfølging av instrumenteringssystemer

02.jpg

Kontrollopdrag

 • Andrepartskontroll

 • Tredjepartskontroll

Bilde verifikasjon offshore.PNG
bottom of page