top of page

Prosjekter - land

Prosjekter - land

- Et utvalg av våre prosjekter

Geoteknisk prosjektering Øvre Kroken2

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Øvre Kroken

Kunde: Consto Nord AS

Sted: Tromsø

Periode: 2023

Det skal etableres ca. 500 leiligheter fordelt på 5 byggetrinn ca. 5 km nord-vest for Tromsø. Geo Norway bistår med grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med rammesøknad.

Geoteknisk prosjektering Andøya space

 Illustrasjon: andoyaspace.no

Andøya Space

Kunde: KK Entreprenør AS

Sted: Andenes, Andøy kommune

Periode: 2023

Detaljprosjektering av rakettutskytingsrampe.

Geoteknisk prosjektering Fillan Skole

 Illustrasjon: Rambøll

Fillan skole

Kunde: Skanska

Sted: Hitra

Periode: 2023

Planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser. Geoteknisk bistand og ingeniørgeologisk vurdering i samspillsfase.

Geoteknisk prosjektering ByVy

 Illustrasjon: agraff Arkitektur 

ByVy

Kunde: PWS Godhavn utbygging AS

Sted: Trondheim

Periode: 2022 - 2023

Geotekniske vurderinger i forbindelse med rammesøknad og uavhengig kontroll detaljprosjektering.

Geoteknisk prosjektering Flå Barnehage

 Illustrasjon: KVADRAT Arkitekter 

Flå Barnehage

Kunde: Ruta entr. / Melhus kommune

Sted: Melhus kommune

Periode: 2023

Omådestabilitetsvurdering og geoteknisk detaljprosjektering.

Geoteknisk prosjektering Skjetleinskogen

 Illustrasjon: Norconsult

Skjetleinskogen

Kunde: Skjetleinskogen AS

Sted: Trondheim kommune

Periode: 2022 - 2023

Utredning av områdestabilitet og geoteknisk prosjektering av to boligfelt ifm. for rammesøknad.

Geoteknisk prosjektering Sundheim bru

Sundheim bru

Kunde: HR prosjekt

Sted: Innlandet fylkeskommune

Periode: 2023

Planlegging og oppfølgning av supplerende grunnundersøkelser. Detaljregulering & detaljprosjektering av Sundheim bru ved Fv. 2486 i Nord-Aurdal kommune for Innlandet fylkeskommune.

Geoteknisk prosjektering Via Rosendal 1

 Illustrasjon: Voll Arkitekter 

Via Rosendal

Kunde: Via Rosendal AS

Sted: Trondheim

Periode: 2022 - 2023

Mulighetsstudie og detaljprosjektering for to leilighetsbygg på eiendommen Via Rosendal på Innherredsveien i Trondheim. Planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser. Prosjektering av sikring av jernbanefylling med spunt.

Geoteknisk prosjektering Jomfru gate

 Illustrasjon: rojo Arkitekter 

Jomfrugata

Kunde: Privat

Sted: Trondheim

Periode: 2022

Geoteknisk detaljprosjektering for ny enebolig med 3 etasjer i Jomfrugata i Trondheim kommune. Vurdering av fundamenteringsmetode tatt høyde for kulturlag og næliggende nabobyggninger. Prosjektering av borede mikropeler, også referert til som selvborende injeksjonsstag.

Geoteknisk prosjektering Norsk luftamb

Foto: luftambulanse.no

Luftambulansebase

Kunde: Norsk luftambulanse AS

Sted: Trondheim

Periode: 2022 - 2023

Områdestabilitetsvurdering.

Geoteknisk prosjektering NTNU

 Illustrasjon: Lusparken Arkitekter 

NTNU

Kunde: NTNU

Sted: Trondheim

Periode: 2022

Mulighetsstudie i forbindelse regulering. Planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser.

Geoteknisk prosjektering Gudå rørpressing_2

Gudå rørpressing

Kunde: BaneNOR

Sted: Meråker kommune

Periode: 2022 - 2023

Utvidet uavhengig kontroll av stabilitetsvurderinger. Detaljprosjektering av rørpressing under jernbane og kontroll utførelse.

Geoteknisk prosjektering Krok brann

 Illustrasjon: on Arkitekter 

Krokstadøra brannstasjon

Kunde: Fosenhus AS

Sted: Snilfjord

Periode: 2022

Detaljprosjektering brannstasjon.

Geoteknisk prosjektering Orderudjordet

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Orderudjordet

Kunde: Bakke Eiendom AS

Sted: Sørumsand kommune

Periode: 2022 - 2023

Utredning av områdestabilitet og geotekniske vurderinger i forbindelse med detaljregulering.

Geoteknisk prosjektering Uthaug kai_edited

Uthaug havn

Kunde: Ørland kommune

Sted: Ørland kommune

Periode: 2022 - 2023

Geoteknisk vurdering i forbindelse med forprosjekt og detalj-prosjektering som del av konkurransegrunnlag for generalentreprise. Inkluderer planlegging og oppfølgning av grunnundersøkelser, prosjektering av peler, sjøfylling og erosjonssikring.

Geoteknisk prosjektering Solstad Idyll_2

 Illustrasjon: Norgeshus

Solstad Idyll

Kunde: Solstad Idyll AS

Sted: Hommelvik

Periode: 2022

90 boenheter fordelt på 2 boligblokker med felles parkeringskjeller og to- og firemannsboliger. Tiltaksområde ligger ved tidligere skredutsatt område. Geotekniske vurderinger i forbindelse med detaljregulering. Dette inkluderer bland annet: planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser, områdesstabilitet vurderinger, mljø- og ingeniørgeologiske vurderinger.

Geoteknisk prosjektering HMG9

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Håkon Magnussons gate 9

Kunde: HMG Utvikling AS

Sted: Trondheim

Periode: 2021 - 2022

Mulighetsstudie i forbindelse med detaljregulering. Planlegging og oppfølgning av supplerende grunnundersøkelser. Vurdering av fundamenteringsalterntiver og stabilitet.

Geoteknisk prosjektering Forsøkslia 7

 Illustrasjon: HUS Arkitekter 

Forsøkslia

Kunde: Forsøkslia AS / Trøndelag fylkeskom.

Sted: Trondheim

Periode: 2021 - 2023

Utredning av områdestabilitet.

Geoteknisk prosjektering Innherredsveien 12 - 14

 Illustrasjon: Bergersens Arkitekter  AS

Innherredsveien 12 - 14

Kunde: Covos Estate AS

Sted: Trondheim

Periode: 2022

Vurdering av geotekniske problemstillinger knyttet til planlagt utbygging mtp. gjennomførbarhet og konsekvenser for nabobygg i forbindelse med detaljregulering.

Geoteknisk prosjektering Stranda kai2

Stranda cruisekai

Kunde: Stranda hamnevesen KF

Sted: Stranda kommune

Periode: 2022

Overordnet geoteknisk vurdering for ny cruisekai i Stranda i Stranda kommune, inklusive planlegging og oppfølgning av supplerende grunnundersøkelser på sjø.

Et utvalg av prosjekter våre medarbeidere har medvirket i gjennom tidligere ansettelsesforhold i Multiconsult

bru-over-bjornafjorden.webp

Bjørnafjorden

Involvert: Daniel Melin

Utført av Multiconsult

Rolle: Disiplinleder geoteknikk

Fornebubanen.PNG

Fornebubanen

Involvert: Daniel Melin

Utført av Multiconsult/Cowi

Rolle: Disiplinleder geoteknikk

Fv 109.jpg

Fv 109

Involvert: Kristian Heurlin

Utført av Multiconsult

Rolle: Disiplinleder geoteknikk

Rv 3 Rv 25 Ommangsvollen2.png

Rv. 3 / 25

Involvert: Daniel Melin

Utført av Multiconsult/Aas J.

Rolle: Disiplinleder geoteknikk

bottom of page