top of page

Geoteknisk prosjektering og rådgivning

Geoteknisk prosjektering og rådgivning

Geo Norway leverer en rekke tjenester tilknyttet geoteknisk prosjektering og rådgivning. Våre medarbeidere har lang erfaring med fundamentering, byggegropssikring, støttemurer, skråningsstabilitet, fyllinger, erosjonssikring, etc.​


Vi besitter kompetanse for alle geotekniske problemstillinger og bistår i alle faser av et prosjekt fra mulighetsstudier, skisseprosjekt, regulering, detaljprosjektering, og oppfølging under utførelse.

Vi arbeider tett sammen med samarbeidspartner innenfor miljøgeologi og bergteknikk for å kunne tilby tjenester innenfor alle geofagområder.

Eksempel på geotekniske oppgaver som vi bistår med:

 • Fundamenteringsløsninger

  • Såle- og bankettfundament

  • Hel plate

  • Borede / rammede peler

  • Betongpeler

  • Stålrørspeler

  • Stålkjernepeler

  • Mikropeler / injeksjonspeler

 • Støttekonstruksjoner​

  • Spuntløsninger

  • Støttemurer

  • Tørmurer​
    

 • Skredfare / områdestabilitet

 • Grunnforsterkning

  • Kalk-sement stabilisering

  • Jetpeler

  • Geonett

  • Jordnagling

 • Jordtrykk

 • Bæreevne
 • Setninger
 • Massutskiftning
 • Prosjektering fyllinger/sjøfyllinger 
 • Prosjektering erosjonsbeskyttelse
bottom of page