top of page

Grunnundersøkelser og laboratorieforsøk

Grunnundersøkelser og laboratorieforsøk

Geo Norway tilbyr grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser gjennom våre samarbeidspartnere. 

Vi utfør planlegging og gjennomfør oppfølgning av grunnundersøkelser. Vi oppretter laboratorieprogram  og sammenstiller datarapport. 

Vi legger vekt på planlegge grunnundersøkelser sånn at den tilpasses etter prosjekts behov og prosjekfase. Vi har fokus på å inplementere data fra eksisterende grunnundersøkelser i tilfelle dette er mulig. 

Vi ønsker å bidra med en god balanse mellom å sikkerstille tilstrekelig data for god prosjektering og et kostnadseffektive grunnundersøkelsesprogram.  

Eksempel på grunnundersøkelsesmetoder

 • Totalsondering

 • Dreietrykksondering

 • Trykksondering (CPTU)

 • Fjellkontrollboring

 • Prøvetaking

 • Prøvegraving

 • Innmåling av punkter med GPS (CPOS)

 • Installasjon av piezometere/poretrykksmålere (hydrauliske eller elektriske)

Prøvegraving

Eksempel på laboratorieforsøk:

 • Rutineforsøk​

  • Jordart

  • Tyngdetetthet

  • Vanninnhold

  • Konsistensgrenser

  • Konus​kforsøk

  • Enaksiale trykkforsøk

  • Korngradering

 • Spesialforsøk​

  • Treaksialforsøk

  • Ødometerforsøk

  • Humusbestemmelse

  • Korndensitet

  • Permeabilitet

  • Kalk/sementprøving

bottom of page